Publisert 17.10.2017
NAV.png

NAV Bokn er inne i ein endringsprosess, og det gjer at kommunen er i gang med eit arbeid for å sjå på korleis NAV Karmøy  kan betene dei av Bokn sine innbyggarar som treng tenester frå NAV. Målet med prosessen er at tenestene som vert gitt til Bokn sine innbyggarar skal få auka kvalitet og opplevast som meir heilskaplege.  

Publisert 13.10.2017
Skulebasar-2016.jpg

Bokn skule inviterer til skulebasar nr. 15 i samband med TV-aksjonen, fredag 20. oktober kl. 10.00 - 12.30 i Bokn Arena.

Publisert 13.10.2017
him.jpg

 Glas- og metallemballasje-behaldarar kjem i neste veke (nr. 42).

Publisert 12.10.2017
CD_Kvednabekkjers 11.10.17.jpg

The Kvednabekkjers gir ut CD nr. 2 og har plateslepp på Flytten i Haugesund 27. oktober.

Nøgde: Fv. Wolfgang B. Ognøy, Eirik Nedrebø og Jardar Havikbotn fekk plata i hus 11.10. Kjetil og Øyvind Østebøvik var ikkje til stades då bildet blei tatt. Foto: Geir Ognøy. 

Login for redigering