Ordføraren har ordet

Ordførar Kyrre Lindanger Jardar Havikbotn Sidan april 2000 har ordføraren hatt ei fast spalte i Bokn Bygdablad. Sida fekk namnet "Ordføraren har ordet" (OHO) og er framleis levande. 

Publisert av Jardar Havikbotn. Sist endra 11.09.2015
Her finn du over 15 år med lokalhistorie, frå den nyaste ordførarspalta og bakover til den eldste. Årgangar:
Ordføraren har ordet
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000