Planar på høyring i Bokn kommune
Publisert 02.03.2017

Bokn kommune har for tida ingen arealplanar ute på høyring.

Publisert 22.02.2017
kommunevåpenet

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 25.01.2015 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for  strandområdet med tursti mellom Alvestad og Føresvik  ut på høyring  i samsvar med § 12- 10 i plan- og bygningslova.

Login for redigering