Planar på høyring i Bokn kommune
Publisert 22.02.2017
kommunevåpenet

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 25.01.2015 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for  strandområdet med tursti mellom Alvestad og Føresvik  ut på høyring  i samsvar med § 12- 10 i plan- og bygningslova.

Publisert 16.01.2017
Planavgrensing.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av arbeid med detaljregulering for deler av gnr./bnr. 23/1 på Trosnavåg. 

Login for redigering