Planar på høyring i Bokn kommune
Publisert 13.07.2017
Knarholmen Sør Framside.jpg

Nytt varsel om oppstart og høring av planprogram for områdeplan for Knarholmen Sør i Bokn kommune. 

Publisert 11.07.2017
føresvik hamn vest.jpg

Her er reguleringsplan for Føresvik hamn - vestre del - endeleg godkjenning. 

Publisert 24.05.2017
kommunevåpenet

Framlegg til reguleringsplan for Nordre Vågholmen

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 10.05.2017 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for Nordre Vågholmen ut på høyring  i samsvar med § 12- 10 i plan- og bygningslova.

Publisert 12.05.2017
kommunevåpenet

Kommunestyret i Bokn kommune har i møte 25.04.2017 godkjent reguleringsplan for Vågaheia, med kart sist dagsett 27.02.2017 og tilhøyrande føresegner dagsett 27.02.2017, i samsvar med § 12- 12 i plan- og bygningslova.

Login for redigering