Dahlgren and Whitehead.jpg

Folkehelsearbeid vert definert som den totale innsatsen i samfunnet for å oppretthalde, betre og fremje helsa til befolkninga gjennom å svekke faktorar som gjev helserisiko samt styrkje faktorar som bidreg til betre helse. 

Login for redigering