Orientering om saker/prosjekt

 

Publisert av Stein Magnar Gjerde. Sist endra 23.01.2017

Sak/Prosjekt

Kommentarar

Aksjon

Status

Berekna sluttdato

Rogfast

Reguleringsplan godkjent av Bokn, framskoten oppstart i Bokn mars 2017

Ordførar følger opp vidare behandling i Storting og styringsgruppa for Rogfast

 

Mai 2023

Fleirbrukshall

Hallen er tett. Kranselag halde. Ferdigstillelse i slutten av september. Bevilga finanisiering av fast scene med lyd og lys i hallen. 

Hallgruppa har jevnlige møte

Prosjektleiar Bjørn

Løvland

 

Oktober 2016

Omsorgsbustader/sjukeheim

Vedtak i kommunestyret og arbeidsgruppe etablert

Prosjektgruppa har starta arbeidet og skal framover rapportera framdrift.

   

Vannverket

Finansiert av Rogfast-prosjektet, søknad om heving av vannstanden sendt til NVE, prosjektering starta, grunneigarar kontakta, anbudsinnbydingar starta sende ut.

Prosjektleder er Kjell Arne Valentinsen

 

Mai 2017

Straum

Det er ikkje nok straum i Bokn til større etableringar i Bokn, dette hemmar næringsutviklinga i kommunen. Dialogmøte med kraftlaget gjennomført. Ny kraftlinje kan vera ferdig tidligst Juli 2017

Det er beramma oppfølgingsmøte 29 februar

 

Juli 2017

Føresvikvegen Prosjektering pågår

Prosjektansvarleg:

Statens vegvesen

 

 
Telefondekning (mobil) Kartlegging av mobildekning i Bokn pågår, kontakt med Telenor er oppretta. Mobilselskapet vil foreta målingar.

Prosjektleiar:

Jørn Hansen

   
Parkeringsplass ved kyrkja Ferdigstilt.  Asfaltering blir foretatt seinere.

Prosjektansvar:

seksjon teknisk

   
Kommunestruktur

Folkemøte nr. 1 er halde, neste folkemøte er 15. juni 2016.  Førehandsrøysting starta 20.05.2016 i servicetorget. Dag for rådgjevande folkerøysting er sett til 20.juni 2016 i Allrommet, Boknatun.

Ordførar    

 

 

Login for redigering