E39 Rogfast-detaljregulering for tverrslag(tunnel og ventilasjonstårn ved Arsvågen

Kommunestyremøte.jpg - Klikk for stort bilete

I henhold til plan og bygningslovens §12-12 har Bokn kommunestyre i møte den 18.05.2017 vedtatt følgende reguleringsplan:

  • E39 Rogfast-detaljregulering for tverrslag(tunnel og ventilasjonstårn ved Arsvågen
Publisert av Gro Sørensen. Sist endra 19.05.2017

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages til fylkesmannen Jfr. Plan og bygningslovens §1-9. Skriftlig klage må være sendt Bokn kommune innen den 12.06.2017

 

Om klagens innhold vises til Forvaltningslovens §32. Mulige krav om erstatning i forhold til Plan og bygningslovens §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 må settes frem innen 3 år fra kunngjøringsdato.

 

Sakene er lagt ut i servicetorget på Boknatun. Saksdokumenter  er også tilgjengelig her:

Kommunestyret sitt vedtak av 18.05.2017 finn du her: (PDF, 222 kB)

 

Kontaktinformasjon:

Post: Boknatunvegen 37,5561 Bokn. Telefon 52752500 E-post: post@bokn.kommune.no

Login for redigering