Publisert 26.05.2017
b.jpg

Her kjem 66 bilder frå årets 17. mai, den første i Bokn Arena. Ei flott feiring med mellom 400 og 500 frammøtte.

Publisert 26.05.2017
Container.jpg

Det blei samla inn nesten seks tonn med marint søppel under den store strandryddedugnaden 6. mai.

Publisert 24.05.2017
kommunevåpenet

Framlegg til reguleringsplan for Nordre Vågholmen

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 10.05.2017 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for Nordre Vågholmen ut på høyring  i samsvar med § 12- 10 i plan- og bygningslova.

Publisert 23.05.2017
uu i kyrkja.jpg

No er golvet i kyrkja måla etter at to benker er fjerna for å leggje til rette for rullestolar, barnevogner m.m. 

Login for redigering